Sidan Avregistrering av falsk identitet har tillkommit på grund av en ny bestämmelse i folkbokföringslagen

Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning