Sidan Avdragsrätt för importmoms – varuimport har skrivits om

Sidan har arbetats om för att bättre stämma överens med övrig information om importmoms. Omarbetningen innebär inte någon ändring i sakfrågan.
Source: Rättslig vägledning