Sidan Att överklaga eller ompröva en skuldsanering har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016

Source: Rättslig vägledning