Sidan Återkallelse av godkännande har tillkommit med anledning av ny lagstiftning

På sidan beskrivs när ett godkännande kan återkallas och när en kontrollavgift kan tas ut. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019.
Source: Rättslig vägledning