Sidan Anslutningsförvärv har uppdaterats utifrån personnamnlagen

Sidan beskriver nu utförligt de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2017.
Source: Rättslig vägledning