Sidan Ändring av stavning har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017.
Source: Rättslig vägledning