Sakområdet Täkt 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019.

Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2019.
Source: Rättslig vägledning