Sakområdet Lantbruk 2020 har tillkommit med anledning av taxeringen 2020.

Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2020.
Source: Rättslig vägledning