Rättsfallskommentarer: Beräkning av arbetskostnaden vid rot- och rutarbete

Om en utförare av rot- och rutarbete inte kan styrka den verkliga arbetskostnaden ska Skatteverket göra en uppskattning av skälig arbetskostnad.
Source: Rättslig vägledning