Rättsfallskommentar: Utländskt livförsäkringsföretags skattskyldighet för kupongskatt när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt

Det strider mot den fria rörligheten för kapital att ta ut kupongskatt på utdelningar till utländska livförsäkringsföretag då utdelningen avser aktier i pensions- eller kapitalförsäkring där försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
Source: Rättslig vägledning