Rättsfallskommentar: Tioårsregeln och beskattning av uppskovsbelopp från andelsbyte (HFD 2021 ref. 15)

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars 2021 dom och biföll Skatteverkets överklagande. Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar.
Source: Rättslig vägledning