Rättsfallskommentar: Tillhandahållande av musikteater för barn

Kammarrätten har ansett att tillhandahållande av musikteater där barnen aktiveras att delta i musiklekarna omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § ML. Skatteverket delar inte den uppfattningen.
Source: Rättslig vägledning