Rättsfallskommentar: Tidpunkten för beskattning av inkomst från avverkningsuppdrag

I domen klargör Högsta förvaltningsdomen att väsentliga risker och förmåner övergick vid inmätningen av virket. Då kunde även köpeskillingen beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid den tidpunkten skulle den aktuella ersättningen redovisas som intäkt.
Source: Rättslig vägledning