Rättsfallskommentar: Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked prövat rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv som gjorts i samband med anläggande av en våtmark.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked tagit ställning till avdragsrätten för ingående mervärdesskatt på förvärv i samband med anläggandet av en våtmark.
Source: Rättslig vägledning