Rättsfallskommentar: Skatterättsnämnden anser att ett bolag hemmahörande i Jersey kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag

Enligt nämnden är det avgörande att företag inte omfattas av något generellt undantag från beskattning utan är skattesubjekt som kan ha skattepliktiga inkomster. Skatteverket gör delvis en annan bedömning och har överklagat förhandsbeskedet.
Source: Rättslig vägledning