Rättsfallskommentar: NJA 2019 s. 119 – insolvensbedömning när det bl.a. finns egendom i utlandet och aktier i onoterade bolag

Source: Rättslig vägledning