Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat om uthyrning av en anläggning för ankomst- eller transitboende avser uthyrning av stadigvarande bostad

Kammarrätten anser att uthyrning av en anläggning till Migrationsverket, vilken används som ankomst- eller transitboende, avser uthyrning av stadigvarande bostad.
Source: Rättslig vägledning