Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt på s.k. osanna fakturor

Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på s.k. osanna fakturor. Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning.
Source: Rättslig vägledning