Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende investering i en solcellsanläggning

Kammarrätten menar att avdragsrätt för ingående skatt, avseende kostnader för en investering i en solcellsanläggning, finns under vissa förutsättningar.
Source: Rättslig vägledning