Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ett holdingbolag avseende ingående skatt på kostnader i samband med en börsintroduktion och nyemission.

Kammarrätten har ansett att ett holdingbolag har tillhandahållit tjänster till samtliga rörelsedrivande bolag i koncernen även om det bara har erhållit betalning ifrån ett utav bolagen.
Source: Rättslig vägledning