Rättsfallskommentar: Ingen bevissäkring i molnet

Det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en molntjänst och vars lagringsplats inte är möjlig att lokalisera.
Source: Rättslig vägledning