Rättsfallskommentar: Hyresvärds tillhandahållande av el och/eller vatten kan vara fristående tillhandahållanden

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande angett att en hyresvärds tillhandahållande av el och/eller vatten under vissa förutsättningar kan vara fristående tillhandahållanden.
Source: Rättslig vägledning