Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om prispengar och garanterad ersättning vid tävlingsverksamhet

Sidan om ekonomisk verksamhet har uppdaterats med anledning av Skatteverkets rättsfallskommentar.
Source: Rättslig vägledning