Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende en solcellsanläggning

Under vissa förutsättningar gäller inte avdragsförbudet avseende stadigvarande bostad för installation av solcellsanläggning
Source: Rättslig vägledning