Rättsfallskommentar: HFD-dom där obegränsad skattskyldighet p.g.a. stadigvarande vistelse inte har ansetts föreligga

Source: Rättslig vägledning