Rättsfallskommentar: HFD anser inte att en viss sorts serviceavgift som långivaren betalar till plattformsföretag är en förvaltningsutgift

Enligt Skatteverket medför inte domen någon ändring av tidigare praxis av vilka utgifter som är förvaltningsutgifter
Source: Rättslig vägledning