Rättsfallskommentar: HFD anser att en viss sorts serviceavgift som långivaren betalar till plattformsföretag är se som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster

Avgiften, som enbart tas ut på förmedlade räntor, är avdragsgill löpande det år som den betalas.
Source: Rättslig vägledning