Rättsfallskommentar: Friskvårdsbidrag på 6 500 kr anses inte vara av mindre värde och är skattepliktigt i sin helhet

Domen innebär ingen ändring av Skatteverkets tillämpning att ett skattefritt friskvårdsbidrag kan uppgå till 5 000 kr per år.
Source: Rättslig vägledning