Rättsfallskommentar: Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske

En frånskild make eller maka ska betraktas som dödsbodelägare och kallas till bouppteckningsförrättningen för en tidigare make eller maka om bodelning inte har skett och rätten till bodelning inte har gått förlorad.
Source: Rättslig vägledning