Rättsfallskommentar: Förmån av pensionsvägledning

Pensionsvägledning i form av information och rådgivning till anställda och som avser de pensionsförmåner som arbetsgivaren har utfäst utgör ingen förmån för den anställde. Annan pensions-vägledning eller rådgivning anses vara en skattepliktig förmån.
Source: Rättslig vägledning