Rättsfallskommentar: Ett låneavtal avseende ett lån i svenska kronor där beloppet som ska återbetalas är beroende av värdeutvecklingen för en viss bostad har inte bedömts vara ett optionsavtal

HFD 2021 ref. 30.
Source: Rättslig vägledning