Rättsfallskommentar: Beräkning av fastighetsskatt för taxeringsenheter med vindkraftverk

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att fastighetsskatten ska tas ut med 0,5 % av taxeringsvärdet i fall en tillämpning av den lägre skattesatsen överskrider takbeloppet enligt EU-kommissionens förordning om statligt stöd av mindre betydelse.
Source: Rättslig vägledning