Rättsfall:Skatteverket kan kvitta en fordran på ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål mot skatteskulder

Rättsfall:Skatteverket kan kvitta en fordran på ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål mot skatteskulder (HD 2018-12-21, mål nr Ö 2916-18)
Source: Rättslig vägledning