Rättsfall:Beskattningstidpunkten för pension från en amerikansk pensionsplan, en s.k. 401(k)-plan och tillämplig artikel i skatteavtal

HFD klargör frågor kring beskattning av pension från en amerikansk pensionsplan och tillämpning av skatteavtal.
Source: Rättslig vägledning