Rättsfall: Villavagnar inte fastighet

Skatterättsnämnden anser att villavagnarna inte utgör fastighet enligt 1 kap. 11 § ML, och att uthyrningen av vagnarna därför inte är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. Skatteverket delar nämndens bedömning.
Source: Rättslig vägledning