Rättsfall: Vid bedömning av vilken transaktion som medför att tröskelvärdet för småföretag överskrids får en transaktion inte delas upp på ett konstlat sätt

Source: Rättslig vägledning