Rättsfall: Varor som innehåller ädla metaller eller ädelstenar kan i vissa fall omfattas av begreppet ”begagnade varor” och därmed bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning.

EU domstolens dom C-154/17, E LATS
Source: Rättslig vägledning