Rättsfall: Vad räknas som ett fartyg?

EU-domstolen har ansett att en flytande konstruktion som huvudsakligen används i stationärt läge inte omfattas av undantaget i artikel 148 c i mervärdesskattedirektivet.
Source: Rättslig vägledning