Rättsfall: Vad händer med betalningsskyldigheten om skuldsaneringsgäldenären avlider?

Högsta domstolen har i ett avgörande den 19 maj 2017 klargjort att en betalningsplan fortsätter att gälla mot dödsboet sedan gäldenären avlidit samt att skuldsaneringsbeslutet därefter inte går att ompröva.
Source: Rättslig vägledning