Rättsfall: Vad händer med betalningsskyldigheten om F-skuldsaneringsgäldenären avlider?

Högsta domstolen har i ett avgörande rörande ”vanlig” skuldsanering klargjort att en betalningsplan fortsätter att gälla mot dödsboet samt att skuldsaneringsbeslutet inte går att ompröva. Detta får anses tillämpligt även för F-skuldsanering.
Source: Rättslig vägledning