Rättsfall: Utstationering eller utlåning av personal från moderbolag till dotterbolag var omsättning

EU-domstolen har ansett att utstationering eller utlåning av personal från moderbolag till dotterbolag mot ersättning som motsvarar kostnaderna för utstationeringen eller utlåningen utgör omsättning när prestationerna är villkorade av varandra.
Source: Rättslig vägledning