Rättsfall: Utställning om det kulturhistoriska arvet från vikingatiden med bl.a. rekonstruerade och inlånade föremål.

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en utställning med inlånade föremål inte ryms inom begreppet museiverksamhet, eftersom man inte övertagit den utlånande institutionens ansvar för att bevara föremålen för framtiden
Source: Rättslig vägledning