Rättsfall: Utmätning efter upphävd skuldsanering

Source: Rättslig vägledning