Rättsfall: Uthyrning av fastighet är inte en bitransaktion när den ingår i en beskattningsbar persons normala ekonomiska verksamhet

Ersättning för sådan uthyrning ska tas med vid beräkningen av omsättningsgränsen vid tillämpning av bestämmelserna om skattebefrielse för små företag.
Source: Rättslig vägledning