Rättsfall: Uthyrning av elsparkcyklar omfattas av skattesatsen 25 procent

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked om att tillhandahållande av elsparkcyklar omfattas av skattesatsen 25 procent.
Source: Rättslig vägledning