Rättsfall: Uppskattning av skälig arbetskostnad för rot- och rutarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att när Skatteverket uppskattar arbetskostnaden så ska det belopp som köparen betalat för arbetet proportioneras i förhållande till den uppskattade arbetskostnaden.
Source: Rättslig vägledning