Rättsfall: upplåtelser av markområden för uppläggning av båtar omfattas av skatteplikt för parkering

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämnden förhandsbesked i den del det har överklagats. Domstolen fann att upplåtelserna av markområden för uppläggning av båtar omfattas av skatteplikt (HFD 2018-06-11, mål nr 5691-17).
Source: Rättslig vägledning