Rättsfall: Upplåtelse av företagsbostäder

HFD har bedömt att upplåtelse av företagsbostäder ska ses som en undantagen upplåtelse av fastighet.
Source: Rättslig vägledning