Rättsfall: Upplåtelse av ABT-boende utgjorde två separata tjänster

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att upplåtelsen bestod av i vart fall två separata tjänster i form av kost och logi som det inte var konstlat att dela upp i två tillhandahållanden.
Source: Rättslig vägledning