Rättsfall: Uppkomsttidpunkt för fordran på återkrav av jordbruksstöd

Svea Hovrätt har ansett att en fordran på återkrav av jordbruksstöd skulle omfattas av skuldsaneringen, eftersom fordringen hade uppkommit före beslutet om att inleda skuldsaneringen.
Source: Rättslig vägledning